Na czym polega zjawisko grawitacji?

Grawitacja, czyli siła powszechnego ciążenia jest to siła z jaką ciało, a tym wypadku planeta przyciąga do siebie ciało o masie jednego kilograma. Jest to jedno z czterech podstawowych oddziaływań opisujących zjawiska fizyczne. Oddziaływanie grawitacyjne jest uzależnione od masy i odległości między ciałami. Im większa odległość tym mniejsze oddziaływanie grawitacyjne. Grawitacja jest oddziaływaniem dużo mniejszym…