Na czym polega zjawisko grawitacji?

Grawitacja, czyli siła powszechnego ciążenia jest to siła z jaką ciało, a tym wypadku planeta przyciąga do siebie ciało o masie jednego kilograma. Jest to jedno z czterech podstawowych oddziaływań opisujących zjawiska fizyczne. Oddziaływanie grawitacyjne jest uzależnione od masy i odległości między ciałami. Im większa odległość tym mniejsze oddziaływanie grawitacyjne. Grawitacja jest oddziaływaniem dużo mniejszym niż oddziaływanie elektromagnetyczne. Jednak tylko ciążenie może wpływać na ciała daleko od siebie oddalone.

Już w starożytności zaobserwowano, ze przedmioty samoistnie spadają i poruszają się z jakimś przyspieszeniem . Przedmioty w powietrzu spadają jednak zależnie od swojej masy i wielkości, jednak jeśliby pominąć opory powietrza, to ciała spadałyby z takim samym przyspieszeniem niezależnie od swojej wielkości i masy oraz kształtów. Jednak starożytni w żaden sposób nie kojarzyli spadania ciał z ruchami planet. Były to dla mich zupełnie odmienne dziedziny niczym ze sobą nie połączone.  Wtedy uważano, ze Ziemia i niebo rządzą się zupełnie innymi prawami, a geocentryczny model opisujący zasady oddziaływania ciał astralnych nie pozawalał na zaobserwowanie jakichkolwiek analogii. W ten sposób dopiero kiedy Kopernik obalił starożytny mit zauważono, że Ziemią i Niebem rządzą te same prawa. W XVII wieku Galileusz obalił starożytne mity dotyczące spadania ciał, gdyż zauważył że różne spadanie ciał zależne jest od oporu albo wypierania. Dopiero Izaak Newton przedstawił spójna teorię grawitacji, która obowiązuje do dzisiaj.

Zdjęcie ze strony: Pixabay.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *