Na czym polega zjawisko grawitacji?

Grawitacja, czyli siła powszechnego ciążenia jest to siła z jaką ciało, a tym wypadku planeta przyciąga do siebie ciało o masie jednego kilograma. Jest to jedno z czterech podstawowych oddziaływań opisujących zjawiska fizyczne. Oddziaływanie grawitacyjne jest uzależnione od masy i odległości między ciałami. Im większa odległość tym mniejsze oddziaływanie grawitacyjne. Grawitacja jest oddziaływaniem dużo mniejszym…

Efekt cieplarniany – jest czego się bać?

Efekt cieplarniany jest zjawiskiem podwyższania się temperatury. Nie jest to efekt dotyczący tylko naszej planety, ale występuje także na Wenus i Marsie, czyli planetach znajdujących się bliżej Słońca niż Ziemia. Zjawisko to powodowane jest bowiem obecnością atmosfery, która uniemożliwia częściowe wydostawanie się energii, która dociera do planety. Poprzez to następuje podwyższanie się temperatury zarówno powietrza,…