Efekt cieplarniany – jest czego się bać?

Efekt cieplarniany jest zjawiskiem podwyższania się temperatury. Nie jest to efekt dotyczący tylko naszej planety, ale występuje także na Wenus i Marsie, czyli planetach znajdujących się bliżej Słońca niż Ziemia. Zjawisko to powodowane jest bowiem obecnością atmosfery, która uniemożliwia częściowe wydostawanie się energii, która dociera do planety. Poprzez to następuje podwyższanie się temperatury zarówno powietrza, jak i całej powierzchni planety. Ciała niebieskie pozbawione atmosfery pobierają energię i emitują ją bezpośrednio do kosmosu, nie zatrzymując jej na swojej powierzchni. Atmosfera ogranicza oddawanie energii. Proces te wywoływany jest przez gazy cieplarniane, pyły i aerozole znajdujące się w atmosferze.

Na Ziemi efekt cieplarniany jest wzmożony poprzez działalność człowieka. Emituje on bowiem znaczną ilość gazów cieplarnianych, które wzmagają zjawisko ocieplania się klimatu. Naturalny efekt cieplarniany występował na Ziemi zawsze, jak i n każdej planecie posiadającej atmosferę. Na Ziemi jest on korzystny, jeżeli oczywiście nie jest spotęgowany działalnością człowieka, wtedy sprzyja rozwojowi życia. Efekt cieplarniany jest bardzo ważny, gdyż średnia temperatura na ziemi wynosi od czternastu, do piętnastu stopni, a gdyby nie on wynosiłaby minus dziewiętnaście, a zatem byłaby zupełnie niekorzystna do rozwoju życia. Ziemia poza swoją atmosferą, tak jak inne planety otoczona jest próżnią, więc wymiana energii z otoczeniem jej możliwa jest wyłącznie poprzez promieniowanie elektromagnetyczne. Energia słoneczna jest najważniejszą energią, która oddziaływuje na Ziemię, nie można jej nawet porównywać z energią pływów, czy też energią powstającą ze spalania paliw kopalnianych, które mogą być bez problemu pominięte.

Zdjęcie ze strony: Pixabay.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *